Azerbaycan Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

Azerbaycan Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

Umuma Mahsus Pasaport hamili Azerbaycan vatandaşları 30 gün süreyle vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaport hamili Azerbaycan vatandaşları için ise 90 gün vize muafiyeti bulunmaktadır.  

Türkiye’ye seyahat gerçekleştirmek isteyen ve bir aydan fazla Türkiye'de kalmayı planlayan umuma mahsus pasaport sahibi Azerbaycan vatandaşlarının Azerbaycan'daki Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

Ancak bilinmelidir ki, Azerbaycan vatandaşları dahil yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Türkiye'ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır. Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı, vize başvurusunun menfi sonuçlanması halinde iade edilmemektedir. Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen tüm vize başvuru sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır. 

Vizenin veya vize muafiyetinin imkan verdiği kalış süresi, her 6 ayda günde 90 günü geçemez. Türkiye’de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye’ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir. Söz konusu kural Azerbaycan vatandaşları için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurularında, Türk dış temsilciliklerinde en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine “Kısa Süreli İkamet” başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür. Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır. 

Herhangi bir amaçla Türkiye'ye gelecek 18 yaş altındaki Azerbaycan vatandaşı çocukların vize müracaatları sırasında anne-babalarından her ikisinin de muvafakatının alınması gerekmektedir. Anne–babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise, çocuğun/çocukların velayetine sahip olduğunu ispat eden belgenin ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye'ye geliş amaçlarına uygun vize verilir. 

Azerbaycan Vatandaşına Türkiye Vizesini Nereden Alabilirim?

Azerbaycan vatandaşına Türkiye vizesini nereden alabilirim sorusunu yanıtlarken planlanan seyahat amacını ve süresini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Turistik seyahatlerde, Azerbaycan vatandaşları vize uygulamasına tabii değildir. Dolayısıyla vizesiz seyahat etme hakları bulunmaktadır. Umuma mahsus pasaport sahipleri 30 güne kadar, resmi pasaport sahipleri ise 90 güne kadar aralıksız olarak kalabilmektedir. İki durumda da seyahatlerinin 180 gün içerisinde 90 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu şartlar altında yapılacak Türkiye seyahatlerinde vize alımına gerek yoktur.

Turistik amaçların dışında, çalışma ya da öğrenim gibi durumlar için gelecek kişiler vizesiz seyahat edemezler. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine vize için müracaat etmeleri gerekmektedir. Dış temsilciliklerden seyahat amacına uygun alınan vize ile ülkeye giriş yapmalarının ardından, seyahat süresi vize geçerliliği dışındaysa ikamet izni talebinde bulunabilirler. İkamet izni başvuruları internet üzerinden yapılmakta olup, yabancının ülkeye girişini takiben müracaat edilebilmektedir. Başvurunun ardından randevu tanımlanmakta ve randevu günü evraklar teslim edilmektedir. İkamet izni talebi onaylanan başvuru sahiplerinin yirmi beş gün içerisinde adres kaydını yaptırması gerekmektedir.

Türkiye E-Vize Uygulaması Ne Demektir?

E-vize Türkiye sınır kapılarında evvelen bandrol ya da kaşe ile verilen vizelerin yerini almıştır. Başvuru sahipleri, E-Vize internet adresinden gerekli bilgileri girmek ve ödemelerini kredi kartı ile yapmak suretiyle vizelerini elektronik ortamda yapabilir. Başvurunun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir. E-vize başvurusunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-vizeler kişinin e-posta adresine gönderilir. Başvuru hamillerinin e-vizelerinin çıktısını alarak havayolları ve gümrük yetkililerine göstermeleri ve yolculuklarının sonuna kadar muhafaza etmeleri mecburidir.

Umuma mahsus pasaport hamili Azerbaycan vatandaşları turistik seyahatlerinde 30 gün süreyle vizeden muaftır; buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin Azerbaycan'daki Türkiye temsilciliklerine mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Azerbaycan Vatandaşına E-Vize Almak

Azerbaycan vatandaşına e-vize almak vize muafiyeti olan Azerbaycan vatandaşları için mümkün değildir. E-vize, bir diğer deyişle elektronik vizeler, Türkiye’nin diğer vize uygulamalarına alternatif olarak verilen ve yabancılara turistik seyahat hakkı tanıyan bir izin belgesidir. Pasaporta işlenmeyen ve sınır yetkilileri tarafından sistemden kontrol edilebilen bir tür vizedir. Belirli ülke vatandaşları başvurabilmektedir. Azerbaycan vatandaşları gibi turistik seyahatlerinde vizeden muaf olan ülke vatandaşları elektronik vize başvurusunda bulunamazlar. Elektronik vizenin yabancılara tanıdığı seyahat hakkı, vizesi olmaksızın Azerbaycan vatandaşlarına tanınmıştır.

Azerbaycan vatandaşlarının seyahat ederken vize kalış haklarını kontrol etmeleri son derece önemlidir. Seyahat hakkının takibini yapan herhangi bir sistem bulunmamaktadır. Fakat bu durum, seyahat eden kişinin kendi yükümlülüğündedir. Azerbaycan vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günden fazla vizesiz seyahat edememektedir. Turistik seyahatlerin dışında öğrenim ya da çalışma gibi amaçlar ile seyahat edilecekse dış temsilciliklere başvurması ve seyahat amacına uygun bir vize alması gerekmektedir. Dış temsilciliklerden alınan vizeler ise başvuruya istinaden değerlendirilmekte olup, tanınan kalış hakları çeşitli durumalara bağlı değişiklik göstermektedir.

Pasaport süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Azerbaycan vatandaşlarından vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir. Pasaportların 10 yıldan eski olmaması gerekir. Pasaport yaprakları yırtılmış, çürümüş, fotoğrafı sökülmüş, yazılarının okunamayacak derecede silik pasaportlar işleme konulmaz.

Azerbaycan Vatandaşları Türkiye’de Ne Kadar Kalabilir?

Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye vizesi turistik seyahatlerde gerekmemektedir. Seyahat amacı öğrenim, staj, tıbbi tedavi, yatırım ya da bilimsel araştırma gibi çeşitli sebepler ise vize alınması gerekmektedir. Vizesiz seyahatler yalnızca turistik amaçlı ziyaretlerde geçerlidir. Vizesiz seyahat edecek kişilerin umumi ya da resmi pasaportu olması gerekmektedir. Umuma mahsus pasaport sahiplerinin aralıksız 30 güne kadar, resmi pasaport sahiplerinin ise aralıksız 90 güne kadar seyahat hakkı bulunmaktadır. Her iki durumda da Azerbaycan vatandaşlarının 180 gün içerisinde 90 gün seyahat hakkı bulunmaktadır.

Bilimsel araştırma, çalışma ya da arkeolojik kazı gibi durumlar özel izinler gerektirmektedir. Bu sebeple yabancının muhakkak amacına uygun bir vize ile Türkiye’ye giriş yapması ve gerekiyorsa ikamet izni talebinde bulunması gerekmektedir. Vizesiz turistik seyahatlerde ise kişinin kalış hakkını kontrol etmesi gerekmektedir. Türkiye’de ikamet izni, vize geçerliliği ya da vize muafiyetini aşan süreler ile konaklamak yasal değildir ve tespit edilen yabancılara yasal gereklilikler doğrultusunda para cezası uygulanmaktadır. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise pasaportun seyahat tarihi itibariyle en az 6 ay daha geçerli olmasıdır.

Azerbaycan Vatandaşları Türkiye Vizesi ile Ne Kadar Süre Kalabilir?

Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye vizesi kalış hakkı başvuruya göre değerlendirilmekte olup, çeşitli durumlara bağlı değişiklik göstermektedir. Dış temsilciliklerden alınan vizeler her başvuruda ayrıca değerlendirilmektedir. Turistik seyahatler dışında öğrenim ya da çalışma gibi amaçlarla Türkiye’ye seyahat edecek kişilerin dış temsilciliklerden vize talebinde bulunmaları gerekmektedir. Azerbaycan vatandaşlarının turistik seyahatlerinde vize almalarına gerek yoktur.

Vizesiz seyahatlerinde 180 gün içerisinde 90 güne kadar konaklama hakları bulunmaktadır. Yalnızca umuma mahsus pasaport hamili Azerbaycan vatandaşlarının seyahatlerinin aralıksız 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Sistem tarafından kalış haklarının kontrolü yapılmamaktadır. Bu sebeple kalış hakkını aşmayan ziyaretlerde bulunmak ve bunun takibini yapmak yabancının kendi yükümlülüğüdür. Türkiye’de vize muafiyeti ya da vize geçerliliğini aşan süreler ile kalan kişilerin tespit edilmesi halinde yasal gerekçeler ile para cezası uygulanmaktadır.

Tüm bunların dışında amacına uygun bir vize ile Türkiye’ye giriş yapan yabancının Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye vizesi kalış hakkı dışında Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyorsa ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. İkamet izni için başvurular yabancının ülkeye girişini takiben yapılabilmektedir. Başvurular internet üzerinden yapılmakta olup ardından randevuda gerekli görülen belgelerin ibraz edilmesi ile tamamlanmaktadır.

Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Azerbaycan vatandaşları 30 gün süreli turistik amaçlı seyahatlerde Türkiye vizesinden muaftır. 30 günü aşkın turistik ziyaretler için vize alınması zorunludur. Bununla birlikte, Türkiye dış temsilciliklerince verilen bu tür vizelerin süresi 90 günü aşamaz.  

Alınan Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, kimliği, davetli ismi, oturma adresi, iletişim numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Eğer ki, davet eden taraf bir kurum ise, vergi bilgileri talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin sözkonusu davet mektubunda, davetlinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğu kendine ait olmak üzere masraflarını karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkâna sahip olması şartı aranmaktadır. 

Azerbaycan Vatandaşlarının Türkiye Vize Ücreti Ne Kadar?

Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye vize ücreti turistik seyahatlerde bulunmamaktadır. Azerbaycan vatandaşları Türkiye’ye vizesiz seyahat edebilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir vize harcı ödemelerine gerek yoktur. Fakat turistik seyahatlerin dışında ülkeye gelinecekse amaçlarına uygun bir vize ile giriş yapmaları gerekmektedir. Çalışma ya da bilimsel araştırma gibi durumlar özel izinler gerektiren durumlardır ve vizesiz girişler bu gibi amaçlar için kullanılamamaktadır.

Vizesiz giriş yapılabilmesi için;

 1. Seyahat amacının turistik olması gerekmektedir.
 2. Seyahatin 180 gün içerisinde 90 günü geçmemesi gerekmektedir.
 3. Bazı ülkeler kimlikleri ile giriş yapabilseler de, Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’ye seyahat edebilmesi için umuma mahsus ya da resmi pasaport hamili olması gerekmektedir.
 4. Umuma mahsus pasaport sahiplerinin aralıksız 30 günden fazla kalmamaları ve resmi pasaport sahibi Azerbaycan vatandaşlarının ise 90 günden fazla kalmamaları gerekmektedir.
 5. Pasaport 10 yıldan eski olmamalıdır.
 6. Pasaportun seyahat tarihi itibariyle en az 6 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir.
 7. Yıpranmış, yırtılmış, delinmiş ya da bilgiler okunamayacak kadar zarar görmüş seyahat belgeleri ile seyahat edilmemeli ve bu seyahat belgelerinin yenilenmesi gerekmektedir.

Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Azerbaycan vatandaşlarının, Türkiye'de çalışabilmek için gereken Çalışma İzin başvurularını, Azerbaycan'daki Türk temsilciliklerine yapmaları  gerekmektedir. Azerbaycan vatandaşlarının söz konusu başvurularına paralel olarak, bünyelerinde çalışacakları Türk firmaları yetkililerinin de eşzamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müracaat etmeleri gerekir. 

Çalışma İzin başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan Azerbaycan vatandaşından, Türk temsilciliklerince Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı Türkiye'de ikamet izni yerine geçtiği için Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen “Çalışma Meşruhatlı Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir. 

Türkiye Staj Vizesi/ Çalışma izni muafiyetleri 

İlke olarak, Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen her türlü özel staj için, başvuru sahibinin Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan evvelen çalışma izni alması gerekmektedir.

Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. 

 1. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar, 
 2. Yurt dışında daimi ikamete sahip olup ilmi, kültürel ve sanatsal etkinlikler için 30 günden az, sportif faaliyetler amacıyla 120 günden az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar, 
 3. Türkiye’ye ithal edilen makina ve ekipmanın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimlerin verilmesi veya ekipmanı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların onarımı amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla gelenler, 
 4. Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili eğitim görmek amacıyla, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde toplam 3 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar, 
 5. Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla bulunanlar, 
 6. 2 yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumunu, ibraz edeceği belgelerle kanıtlayarak, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar, 
 7. Sosyo-kültürel ve teknik alanlar ile eğitim konularında 6 ayı aşmayan bir zamanda Türkiye’ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili makamlarca bildirilenler, 
 8. Ulusal Ajans tarafından yürütülen programlar çerçevesinde gelen yabancılar, 
 9. Uluslararası stajyer öğrenci programları kapsamında staj görecek yabancılar, 
 10. Çalışma süresi 8 aydan fazla olmamak kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar, 
 11. Futbol Federasyonu veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından, istekleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler, 
 12. İlgili makamdan  “Uygunluk Onayı Belgesi” edinmiş Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görevli yabancı gemi adamlar, 
 13. Türkiye AB Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görev yapan yabancı uzmanlar. 

55. madde kapsamında ülkemize gelen bu yabancıların oturum izinleri “Kısa Dönem ikamet izni" adı altında İl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilmektedir.

Muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçevedeki yabancılar bir takvim yılı içerisinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu oturum izni tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet sürelerinden daha fazla süre çalışılacak olunması durumunda yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni alması zorunludur. 

Basın Meşruhatlı Vizeler Ne Demektir?

Daimi göreve atanmaksızın, geçici olarak ülkemize gelecek Azeri basın mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” almaları istenmemektedir. Vizeye tabi ülkelere mensup basın mensuplarının ise turistik vize alması yeterli olacaktır. Kısa dönem oturum izni alan medya mensuplarından ayrıca çalışma izni talep edilmez. Türkiye'ye atanan medya mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” alabilmeleri izne tabidir. 

Tur Operatörü Vizesi Kimlere Verilir?

Tur operatörü temsilcisi olan Azerbaycan vatandaşları, 8 aya kadar olan görevleri için çalışma izni almaktan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüklerinden oturum izni talep eden Azerbaycan vatandaşlarının başvuruları “turizm vizesi” çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Taşımacılık Vizesi Kimlere Verilir?

Taşımacılık vizesine başvuran Azerbaycan vatandaşlarına, gerekli belgelerini ibraz etmeleri durumunda 1 yıl geçerli, çok girişli vize verilebilir. 

Türkiye’deki yabancı Din Kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen personel 

Din kurumlarında görevlendirilen Azerbaycan vatandaşlarının çalışma izinleri istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Türk Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılmakta ve Türkiye'de çalışmak üzere oturum izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığınca verilmektedir. 

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi vizesi Kimlere Verilir?

 • Kazı ve Araştırma için, Azerbaycan'daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla amacına uygun vize alınarak Türkiye'ye giriş yapılması gerekmektedir. 
 • Türkiye'ye film ve belgesel çekimi için gelmek isteyen Azerbaycan vatandaşlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili Valilik’ten izin alması gerekmektedir. 
 • Türkiye’de; arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğaya ait konularda yapılacak ilmi araştırmalar, incelemeler, ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğrudan müracaat edilir. Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, Türkiye içinde, Azerbaycan'ın Türkiye'deki diplomatik temsilciliği aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na; yurtdışında ise Azerbaycan'daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na yapılmaktadır.   
Türkiye Vizesi