Azerbaycan Vatandaşlarına İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşlarına ikamet izni yabancılara vize geçerliliğinin dışında Türkiye’de kalma ikamet etme hakkı tanıyan bir izin belgesidir. Geçerli vizenin olması halinde Türkiye’de kalmak için ikamet iznine müracaat etmeye gerek yoktur. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Azerbaycan vatandaşlarının turistik seyahatlerinde vize muafiyeti bulunmaktadır. Fakat turistik amaçlar dışında öğrenim ya da çalışma gibi sebeplerle ülkeye seyahat edecek yabancıların dış temsilciliklerden amaçlarına uygun bir vize almaları ve bu vize ile ülkeye giriş yapmaları gerekmektedir.  Ülkeye girişlerini takiben yabancılar için ikamet izni başvurusu yapılabilir. İkamet izinlerinin 6 çeşidi bulunmaktadır.

 1. Kısa Dönem İkamet İzni
 2. Uzun Dönem İkamet İzni
 3. İnsani İkamet İzni
 4. Öğrenci İkamet İzni
 5. Aile İkamet İzni
 6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Azerbaycan Vatandaşlarına Kısa Süreli İkamet

Azerbaycan vatandaşlarına kısa süreli ikamet izni Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye’de ikamet etme hakkı tanıyan izin belgesidir. İkamet izni türlerinden yaygın olarak başvuru yapılan kısa süreli ikametler her defasında en fazla 2 yıllık düzenlenmektedir. Yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ya da Bakanlık Kurulu tarafından belirlenen kapsamda yatırım yapacak olan kişilere en fazla 5 yıllık düzenlenebilmektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 31. – 33. maddeleri ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. ve 29. Maddeleri kısa süreli ikamete ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Kısa dönem ikamet izni;

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılara,
 • Türkiye’de gayrimenkulü olan yabancılara,
 • Türkiye’ye ticari amaçlı gelecek olan kişilere,
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacak olan yabancılara,
 • Değişim programları ile Türkiye’ye gelecek olan yabancılara,
 • Turizm amacıyla gelecek yabancılara,
 • Tıbbi tedavi amacıyla gelecek kişilere,
 • Adli ya da idari makamların kararları ya da talepleri doğrultusunda ülkede kalması gereken yabancılara,
 • Aile ikamet izni gerekçelerini kaybeden yabancılara,
 • Türkçe kursuna katılacak olan yabancılara,
 • Türkiye’de yükseköğrenim tamamlamış ve mezuniyetinin üzerinden 6 ay geçmemiş kişilere,
 • Kamu kurumları aracılığı ile eğitim, araştırma ya da staj programlarına katılacak olan yabancılara,
 • Yatırım yapacak yabancılara,
 • KKTC vatandaşlarına düzenlenmektedir.

Kısa Süreli İkamet İçin Gerekli Belgeler

Azerbaycan vatandaşlarına kısa süreli ikamet izni için gerekli ortak belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. 4 adet biyometrik fotoğraf
 4. Geçim Belgeleri
 5. Sağlık Sigortası

Yukarıdaki belgeler her başvuruda istenen ortak belgeler olup, kişinin kalış amacını kanıtlar evrakları ibraz etmesi gerekmektedir. Örneğin; tıbbi tedavi görecek kişilerin hastane giriş belgeleri, staj programlarına katılacak kişiler için staj belgesi, ticari amaçlarla gelecek kişilerin davet mektubu, Türkiye’de taşınmaz malı olan yabancıların tapu, bilimsel araştırma amacıyla gelecek kişilerin araştırmaya yönelik tüm bilgi ve belgeleri ve özel izinleri başvuruda sunması gerekmektedir. Evrakların eksiksiz olarak hazırlanması ve herhangi bir usulsüzlük olmaması gerekmektedir. Yabancının bilgi girişlerinin yapıldığı bir online başvurunun ardından randevu tanımlanmaktadır. Randevuda yabancının evrakları ile hazır olarak bulunması, evraklarını teslim etmesi ve başvuruyu tamamlaması gerekmektedir.

Azerbaycan Vatandaşlarına Turistik İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşlarına turistik ikamet izni vize muafiyetinin veya vize geçerliliğinin dışında turistik amaçlı ülkede yaşama hakkı tanıyan bir izin belgesidir. İkamet izni başvurularının 6 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; uzun dönem, kısa dönem, aile ikameti, öğrenci ikameti, insani ikamet ve insan ticareti mağdurları ikamet iznidir. Turistik amaçlı talep edilecek izinler, kısa dönem ikamet başvurularından değerlendirilmektedir. Geçerli bir vizesi olan ya da vize muafiyeti olan yabancının ikamet izni için başvuru yapmasına gerek yoktur. Umuma mahsus ya da resmi pasaport sahibi Azerbaycan vatandaşları, Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerinde vizeden muaftır.

Turistik ikamet izinleri her defasında en fazla 2’şer yıllık düzenlenen izin belgeleridir. Her ikamet izni başvurularında ortak olarak sunulması gereken belgeler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, kalış amacını kanıtlayan bilgi ve belgelerin başvuruda sunulması gerekmektedir. Zorunlu ortak belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 4. Sağlık Sigortası
 5. Geçim Belgeler

İkamet izni başvuru formunun doldurulduktan sonra çıktısının alınması ve imzalanmış olarak sunulması gerekmektedir. Pasaport ise işlenmiş sayfalar ve bilgilerin yer aldığı sayfaların fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır. Biyometrik fotoğrafların son 6 ay içerisinde çekilmiş olması, sağlık sigortasının ikamet süresi boyunca geçerli olması gerekmektedir. Başvuru formunda yeterli düzeyde gelirin olduğuna dair beyan bulunmaktadır. Bu sebeple geçim belgelerinin de başvuruda ibraz edilmesi gerekebilir. Evrakların tümünün istenen şekillerde hazırlanması ve eksik evrakla başvuru yapılmaması son derece önemlidir.

Azerbaycan Vatandaşına Ticari İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşına ticari ikamet izni ticari sebeplerle Türkiye’ye gelecek olan yabancılara ülkede ikamet etme izni sağlayan bir izin belgesidir. Oturma izni çeşitleri 6 tanedir. Bunlar; kısa dönem ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, aile ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet izni ve insani ikamet iznidir. Her birinde farklı koşullar aranmakla birlikte uygulanma süreleri de değişiklik göstermektedir. Ticari amaçlı talep edilecek ikamet izinleri için kısa dönem ikamet izni başvurusu yapılması gerekmektedir. İkamet izni başvuruları, yabancının ülkeye girişini takiben internet üzerinden yapılmaktadır.

Kişinin dış temsilciliklerden kalış amacına uygun bir vize almış olması ve bu vize ile ülkeye giriş yapması gerekmektedir. Ardından internet üzerinden ön kayıt formları doldurularak başvuru gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada bilgilerin girişinin hatasız olarak yapılması son derece önemlidir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılabilir. Başvurunun yapılmasının ardından yabancı için sisteme bir randevu tanımlanmaktadır. Belirlenen randevu saatinde yabancının il göç idaresi müdürlüğünde evrakları ile hazır olarak bulunması gerekmektedir.

Başvuruda ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (İmzalı)
 2. Pasaport
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 4. Geçim Belgeleri
 5. Sağlık Sigortası
 6. Şirketten davet mektubu
 7. Konaklama belgeleri (Kira kontratı, otel vb.)

Ticari başvurular için, yukarıda yer alan evrakların dışında şirket evrakları da talep edilebilir. Ek evrak talep edilmesi halinde istenmesi muhtemel olan şirket evrakları ise şu şekildedir.

 • Ticari Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Güncel Tarihli Vergi Levhası
 • Faaliyet Belgesi

Azerbaycan Vatandaşına Öğrenci İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşına öğrenci ikamet izni Türkiye’de öğrenim gören yabancılar için düzenlenen bir izin belgesidir. 18 yaşından küçük ve aile ikamet izni olmayan ilk ve ortaöğretim öğrencisi yabancılara ya da Türkiye’de yükseköğrenim görecek olan yabancılara düzenlenmektedir. Yükseköğrenim programları, yüksek lisans, lisans, doktora, TUS, DUS ve ön lisans bölümlerini içermektedir.18 yaşından küçük olan ve aile ikamet iznine sahip yabancıların, 18 yaşına girene kadar ilk ve ortaöğretimde öğrenciliğine devam edebilme hakkı vardır. Dolayısıyla öğrenci ikamet izni olmaksızın aile ikamet izinleri ile öğrenimlerine devam edebilirler.

Yabancının kalış amacına uygun bir vize ile ülkeye girişini takiben ikamet izni için başvuru yapılabilmektedir. İkamet izni başvurusu olumlu sonuçlanan kişilerin 25 gün içerisinde adres kayıtlarını yaptırması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurunun tamamlanması ile kişiye randevu oluşturulmaktadır. Yabancı randevu günü ve saatinde evrakları ile hazır olarak bulunmalıdır. Başvuruda ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. Pasaport
 2. Biyometrik Fotoğraf
 3. Öğrenci Belgesi
 4. Geçim Belgeleri
 5. Sağlık Sigortası
 6. Konaklama belgeleri

18 yaşından küçükler için; Ebeveynlerden birinin yanında olmaması halinde, yanında olmayan ebeveynin muvafakati gerekmektedir. Ebeveynlerin boşanması halinde, çocuğun velayet belgesini eklenmesi gerekmektedir. Ebeveynlerden biri vefat etmiş ise ölüm belgesi ibraz edilmelidir. Başvuruda evrakların eksiksiz ve güncel olarak hazırlanması gerekmektedir. Randevuya zamanında gidilmemesi halinde başvuru geçersiz sayılmaktadır. Başvuru, evrakların teslimi ile tamamlanmaktadır.

Azerbaycan Vatandaşları Evlilik Aile İkameti

Azerbaycan vatandaşları evlilik aile ikameti aile bağları sebebiyle Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara oturma hakkı tanıyan bir izin belgesidir. Aile ikamet izni belirli koşulları sağlayan ve gerekli bilgi ve belgeleri ibraz eden kişilere düzenlenmektedir. Her defasında en fazla 3 yıl süre ile düzenlense de her koşulda destekleyicinin ikamet süresini aşmamaktadır. Aile ikamet izni düzenlenebilecek kişiler ise, mültecilerin, ikincil koruma statüsündeki kişilerin, Türk vatandaşlarının ya da 5901. Kanunun 28. maddesi kapsamındaki yabancıların; eşi, kendisinin 18 yaşından küçük çocuğu, eşinin 18 yaşından küçük çocuğu, kendisinin bağımlı çocuğu ve eşinin bağımlı çocuğu şeklindedir. Aile ikamet izni birden çok eşi olan yabancıların yalnızca tek bir eşine düzenlenebilir fakat buna karşın tüm çocuklarına ikamet izni verilebilmektedir.

Aile İkametinden Kısa Dönem İkamete Geçiş

Aile ikamet izni ile Türkiye’de kalan yabancıların bazı durumlarda aile ikamet izni gerekçesi ortadan kalkmaktadır. Bu durumda ise gerekli koşulları sağlaması halinde kişiye kısa dönem ikamet izni geçiş hakkı tanınmaktadır. Aşağıdaki durumlardan dolayı Azerbaycan vatandaşları evlilik aile ikameti geçersiz olan kişiler kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilmektedir.

 • Türkiye vatandaşı ile evli kalmış ve en az 3 yıl boyunca aile ikamet izni ile Türkiye’de yaşamış olup ardından boşanmış kişiler,
 • Destekleyicisi vefat etmiş kişiler,
 • 3 yıl aile ikamet izni ile Türkiye’de yaşadıktan sonra 18 yaşına girmiş kişiler için düzenlenmektedir.

Destekleyiciye bağlı aile ikamet izinlerinde Türkiye’de 3 yıl geçirmiş olma şartı aranmamaktadır. Bu kişilerin başvuruda destekleyicisinin ölüm belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. İlk maddede yer alan evli ve boşanmış kişilerden de yalnızca aile içi şiddet mağduru olup boşanan kişilerden 3 yıl Türkiye’de kalma şartı aranmamaktadır. Aile içi şiddet mağduru olduğu kanıtlanan ve boşanan kişiler Türkiye’de geçirdikleri süre fark etmeksizin kısa dönem ikamet izni için talepte bulunabilirler.

Azerbaycan Vatandaşlarına Uzun Süreli İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşlarına uzun süreli ikamet izni süresiz olarak Türkiye’de ikamet etmeyi sağlayan bir izin belgesidir. Başvuru internet üzerinden yapılmaktadır. Başvurunun tamamlanmasının ardından yabancı için sistem tarafından randevu tanımlanmaktadır. Randevu günü kişinin evrakları ile hazır olarak il göç idaresi müdürlüklerinde bulunması gerekmektedir. Randevuya zamanında gidilmesi oldukça önemlidir. Geçerli bir mazeret olmaksızın randevuya geç kalınması, başvurunun geçersiz olmasına sebebiyet verecektir.

Yalnızca belirli koşulları sağlayan ve gerekli görülen evrakları ibraz eden kişilere düzenlenmektedir. Uzun süreli ikamet izni, belirli hak ve yükümlülükler dışında Türkiye vatandaşları ile eşit hakta olmayı sağlayan bir izin belgesidir. Yalnızca bu kişilerin askerlik yükümlülükleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma hakları, seçme ve seçilme gibi hakları bulunmamaktadır. Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancının aşağıdaki şartları sağlaması ve gerekli belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

 1. Yabancının 8 sene boyunca aralıksız olarak Türkiye’de ikamet etmiş olması gerekmektedir.
 2. Kendi masrafları ve varsa ailesinin geçimini sağlayabilecek düzeyde gelirinin olması gerekmektedir.
 3. Geçerli sağlık sigortasının olması gerekmektedir.
 4. Son 3 sene içerisinde herhangi bir sosyal yardımdan faydalanmamış olması gerekmektedir.
 5. Kamu güvenliği ya da kamu düzeni açısından bir tehdit oluşturmamış olmalıdır.

Azerbaycan Vatandaşlarına İkamet İzni Uzatma Süresi

Azerbaycan vatandaşları ikamet izni uzatma süresi başvuruya göre değişiklik göstermektedir. Kişinin kalış amacına ve statüsüne en uygun ikamet izni ya da uzatma başvurusunu yapması gerekmektedir. Uzatma başvurularının, son ikamet izni süresi geçmeden yapılması gerekmektedir. Uzatma başvuruları tıpkı ilk başvurular gibi internet üzerinden yapılmaktadır. Sahip olunan ikamet izninin geçerliliğini yitirmesine 60 gün kala ikamet izni uzatma başvurusu hakkı da başlamaktadır. Eğer ikamet izninin geçerliliğine 60 günden fazla varsa uzatma başvuruları yapılmamaktadır.

İkamet iznini uzatmak isteyen yabancılar için ilk başvurularda olduğu gibi internet üzerinden ön başvuru yapılmaktadır. Bu aşamada başvuru sahibi bilgilerinin hatasız bir şekilde giriş yapılması gerekmektedir. Kişisel ya da pasaport bilgileri gibi önemli kısımlarda herhangi bir hata yapılmamalıdır. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılabilir. Ön kaydın tamamlanmasının ardından kişi için randevu günü ve saati belirlenmektedir.

Başvuru sahibi için sisteme tanımlanmış olan randevu günü ve saatinde kişinin evrakları ile hazır olarak il göç idaresi müdürlüklerinde bulunması gerekmektedir. Randevuya zamanında gidilmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılmaktadır. Evrakların başvuruda ibraz edilmesi ile başvuru süreci tamamlanmış olacaktır. Azerbaycan vatandaşları ikamet izni uzatma süresi başvuru türüne bağlı olarak değişiklik gösterse de kısa dönem izinler genelde en fazla 2’şer yıllık, aile ikametleri destekleyicinin ikamet süresini geçmemek kaydıyla en fazla 3 yıllık ve insani ikamet izinleri ise 1 yıllık düzenlenmektedir.

Azerbaycan Vatandaşları İçin İkamet İzni Uzatma Belgeleri

Azerbaycan vatandaşları için ikamet izni uzatma belgeleri uzatma başvurularında sunulması gereken belgelerdir. Her başvuruda ortak ve zaruri evrakların yanı sıra kalış amacına göre gerekli bilgi ve belgelerin de sunulması gerekmektedir. Uzatma başvurularında ortak olarak ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir. Diğer evraklar, kişinin kalış amacına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 4. Geçim Belgeleri
 5. Sağlık Sigortası
 6. Kira Kontratı

Başvuru formu, kişisel bilgilerin, ikamet, sigorta, kalış amacı gibi bilgilerin istendiği bir formdur. Doldurulduktan sonra imzalı bir şekilde başvuru belgelerinin arasında yer almalıdır. 10 yıldan eski olmayan pasaportun işlenmiş sayfaları ve bilgilerin olduğu sayfaların fotokopisi sunulmalıdır. Biyometrik fotoğrafın son 6 ay içerisinde çekilmiş olması sağlık sigortasının ise ikamet boyunca geçerli olması gerekmektedir.

2 Mayıs 2021 tarihi itibariyle uzatma başvurularında posta usulünden randevu sistemine geçiş yapılmıştır. İstenen evrakların randevuda eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Evrakların teslim edilmesi ile birlikte başvuru da tamamlanmış olacaktır.

Azerbaycan Vatandaşına İnsani İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşına insani ikamet izni diğer oturma izinleri gibi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiş olan bir izin belgesidir. Belirli insani durumların söz konusu olması halinde düzenlenebilmektedir. Aynı zamanda uzatma işlemleri için de bu gerekçelerin ortadan kalkmamış olması gerekmektedir. İnsani ikamet izinleri her defasında en fazla 1 yıllık düzenlenmektedir. Başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Başvurunun tamamlanmasının ardından yabancı için bir randevu oluşturulmaktadır.

Randevuda yabancının evrakları ile hazır olarak il göç idaresi müdürlüklerinde bulunması gerekmektedir. Randevu vaktinde orada olunmaması başvurunun geçersiz sayılmasına sebep olacaktır. Evrakların istenen şekillerde olması ve eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. Güncel durumu yansıtmayan, sahte ya da eksik evrak ile başvuru yapıldığı takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. İnsani ikamet izni için gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 • İkamet İzni Başvuru Formu (İmzalanmış olmalıdır.)
 • Pasaport
 • Kimlik Fotokopisi (Yeminli tercümesi ile birlikte sunulmalıdır.)
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Aile Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı (Vatandaşı olunan ülke makamları tarafından verilmiş olmalıdır.)

Azerbaycan Vatandaşı İnsani İkamet İzni Kimlere Verilir?

Azerbaycan vatandaşı insani ikamet izni kimlere verilir gibi insani ikamet iznine ilişkin hususlar Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlgili kanunun 46. Ve 47 maddeleri ile birlikte kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin de 44. maddesinde insani ikamet iznine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İnsani ikamet izni için diğer izinlerde aranan şartlar aranmamakla birlikte aşağıdaki durumlardaki yabancıların gereken belgeleri ibraz etmeleri ile düzenlenebilmektedir.

 1. Hakkında ülkeye giriş yasağı ya da sınır dışı etme kararı olduğu halde ülkeden çıkarılmasının mümkün olmadığı durumda,
 2. Çocuğun yüksek yararının söz konusu olduğu durumda,
 3. İlgili kanunun 55. maddesi gereği ile sınır dışı etme kararı alınamayan yabancı için,
 4. 53’üncü, 72’nci ve 73’üncü maddeleri gerekçesiyle yapılan işlemlerde yargı yoluna başvurulduğu durumda,
 5. İlk iltica ülkesine gönderilen ya da güvenli 3. ülkeye gönderilen yabancının işlemlerinin devam etmesi halinde,
 6. Yabancının, ülke menfaatleri, kamu düzeni ya da kamu güvenliğini sağlamak açısından ülkede kalmasının uygun görüldüğü durumlarda,
 7. Olağanüstü durumlarda düzenlenebilmektedir.

Azerbaycan Vatandaşının İnsani İkamet İzni Nasıl Uzatılır?

Azerbaycan vatandaşının insani ikamet izni uzatma işlemi ilk başvuruda olduğu gibi internet üzerinden yapılmaktadır. İkamet izni uzatma başvurularının, kullanılan ikamet izninin süresi dolmadan önce yapılması gerekmektedir. Güncel ikamet izninin geçerliliğinin bitmesine 60 gün kala uzatma işlemi için başvuru hakkı da başlamış olur. Dolayısıyla ikamet izninin geçerliliğinin bitmesine 60 günden fazla var ise başvuru yapılamamaktadır. İnsani ikamet izinleri her defasında 1 yıla kadar düzenlenmektedir. İnsani ikamet iznine sahip olan yabancıların uzun dönem ikamet izni hariç diğer tüm ikamet izinlerine başvuru hakkı bulunmaktadır.

İnsani ikamet izni uzatma başvurularında 2 Mayıs 2021 itibariyle posta usulünden randevu sistemine geçilmiştir. Bu sebeple internetten yapılan başvurunun ardından başvuru sahibi için randevu tanımlanmaktadır. Tanımlanan randevu günü ve saatinde başvuruya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin hazır olması gerekmektedir. Evrakların ibraz edilmesi ile başvuru tamamlanmaktadır. Başvuruda sunulması gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Pasaport (Bilgilerin yer aldığı ve işlem görmüş sayfaların fotokopisi sunulmalıdır.)
 • Kimlik Fotokopisi (Yeminli Tercümeli)
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Aile Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı
İkamet İzni